JooMix

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

İşverenin Yükümlülükleri Nelerdir?

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;

-Programların hazırlanması ve uygulanmasını,

-Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,

-Çalışanların bu programlara katılmasını,

Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini Sağlar.

Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, kendi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışanlara gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.

İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.

Eğitim Süreleri Nelerdir?

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

(3) Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her  1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Yenileme Süreleri Nelerdir?

-İşveren, çalışanlara işe başlamadan önce Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde işyerine özgü riskler de dikkate alınarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.

-Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir. Söz konusu eğitimler işin niteliğine göre uygulamalı ve teorik olarak verilir.

-Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır.

-Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

-Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

-Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

-İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

-Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

-Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte dört saat ve katları şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.

Temel Yangın Eğitimi Kursu

YANGIN EĞİTİMİNİN YASAL ZORUNLULUĞU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 8. Madde (b) bendinde; “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiği ”belirtilmektedir.

Bu kapsamda verilmekte olan eğitimler:

Temel Yangın Eğitimi: 

İşyerleri, Fabrikalar, tesisler, hastaneler, okullar ve şirketlerde çalışanların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri yangın anında doğru davranış bilincini öğrenmek için herkesin alması gereken bir eğitimdir.

Uygulamalı Yangın Eğitimi: İşyerleri, Fabrikalar, tesisler, hastaneler, okullar ve şirketlerde bulunan yangın söndürme cihazını doğru şekilde kullanması ve öğrenmesi gereken bir eğitimdir.

İleri Yangın Eğitimi: 

Özellikle fabrikalarda, sanayi kuruluşlarında çalışan personelin elindeki tüm yangın söndürme malzemelerini kullanabilmek ekipler oluşturmak ve bu ekibin şehir itfaiyesi gelinceye kadar söndürme işlemini yapabilmesi için öğrenmesi gereken bir eğitimdir.

TEMEL YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

AMAÇ

Türkiye’deki yangın yönetmelikleri ve uygulanan standartlar doğrultusunda işletmelerin çalışma alanına göre yangın riskini değerlendirmek, eğitimlerin kapsamında, yangına müdahale edecek söndürme ve kurtarma ekibine olay yerini tahliye, yangının gelişimi, özelliği, yayılma hızı ve ilerleyişi, yangını oluşturan temel nedenleri öğrenmek. Kurum ve kuruluşların çalışma alanına göre yangın riskini değerlendirmek yangın meydana gelmemesi için gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve yangın esnasında ise yangınla mücadele söndürme ve tahliye yöntemlerini öğrenmek.

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI

-Yanma ve yangını,

-Yangına sebep olacak faktörleri,

-Isı ve Dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini,

-Yangın söndürme cihazlarını kullanır,

-Algılama sistemlerini,

-Sabit söndürme sistemlerini,

-Yanmanın oluşumunu,

-Yangının tanımını ve yangın türlerini,

-Söndürme maddelerini,

-Yangın esnasında haberleşmeyi bilir,

-Binayı terk etmeyi ve yardıma muhtaç kişilere nasıl yardım edeceğini,

-Binayı terk ederken neler yapılacağını,

-İşletme toplanma bölgesini,

-Toplanma bölgesinde nasıl davranılacağını bilir,

-Binada mahsur kalmış ise dışarıdakileri nasıl haberdar edeceğini,

-Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilme,

-İlk müdahale ekibinin görevlerini,

-İlk müdahale ekibinin görev dağılımını bilir,

-Yangın türüne göre söndürmede başarılı olan söndürme maddelerini,

-Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri,

-Nasıl yardım çağıracağını,

-İlk müdahale ekibinin nasıl toplanacağını bilir,

-Basit yangın güvenlik önlemlerini,

-Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve etrafı haberdar eder,

-Binayı terk ederken anahtar, şalter, tuş vs. kapatır,

-Kaçış yollarını bilir ve kullanır,

-Kişisel koruyucu ekipmanları kullanır,

-Solunum cihazını kullanır,

-Portatif Yangın söndürme cihazlarını kullanır,

-Yangın dolaplarını kullanır,

EĞİTİMİN KURUMA KAZANDIRACAKLARI:

Kurum içeresinde basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek yangınları önlemesi, meydana gelen yangın olaylarında can ve mal kaybını en aza indirilmesi, işletme prestijinin korunması, personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin artması sağlanacaktır.

EĞİTİME KATILACAKLAR

-Üst Yöneticiler

-Birim Yöneticileri

-Tüm Çalışanlar

EĞİTİM KONULARI

1.     Yanma ve yangın bilgisi

2.     Yangın türleri

3.     Baca yangınları

4.     Yangın yerindeki tehlikeler

5.     Yangın nedenleri

6.     Lpg doğal gaz ve elektrik ten kaynaklanan yangınlar

7.     Söndürme maddeleri ve kullanım teknikleri

8.     Deprem hakkında genel bilgiler ve depremden korunma

9.     Ev kazaları ve hayat kurtaran önlemler

10.  Bina yangınlarında doğru davranış şekillileri

11.  İşletmelerde yangın güvenlik önlemleri

12.  Kurtarma teknikleri, yaralı taşıma usulleri

Hızlı İletişim

Bandırma Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ltd. Şti.

 Paşakent Mah. Martı Sok. No:10/A Bandırma / Balıkesir

 0266 713 13 13

 info@bandirmaosgb.com.tr

  

 

Facebook

Instagram