banner

YANGIN GÜVENLİĞİ
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)

Amaç:

İşletme/kurumda görevli Acil Durum Ekiplerini (Yangınla Mücadele, Arama Kurtarma Tahliye, ilkyardım ) olası yangınları önlenmesi, yangın anında doğru davranış tarzlarının kazandırılması ile yangınla mücadele, söndürme ve kurtarma konusunda eğiterek, yangınları önlemek ve başlangıç halinde müdahale ederek can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır.

Eğitim konuları:

Ülkemizdeki yangın olayları ve istatistikler
Yanma ve yangın olgusu
Yanma çeşitleri ve bileşenleri
Yanıcı maddeler ve özellikleri
Isı kaynakları ve etkileri
Isı transferi
Yangın sebepleri ve etkenleri
Yangın önleyici tedbirler
Yangın sınıfları ve özellikleri
Yangın çeşitleri ve özellikleri
Yangın safhaları
Yangın yerinde tehlikeler
Söndürme metotları
Söndürme maddeleri ve özellikleri
Yangın anında hareket tarzı
Yangın ihbarı
Acil durumlarda reaksiyon
Yangınlarda tahliye ve toplanma
İşletme yangın organizasyonu ve acil durum ekiplerinin görevleri.
İşletme acil durum planı tanıtılması
Yangın söndürme cihazlarının tanıtımı ve kullanımı
Sınav ve anket
Katılım:İşletme/kurumda görevli Acil Durum Ekibinin alması gereken temel eğitimdir.
Süre:4 Ders saati (3 saat anlatım, 1saat uygulama, yılda en az bir kez tekrarlanmalıdır.)
Eğitim yeri: Eğitimi alan kurum/kuruluşun tesisleri
Belge: Eğitim sonunda eğitim sonuç raporu düzenlenerek, katılımcılara eğitim katılım/başarı belgesi verilir.
Eğitmen: Yurt içi ve Yurt dışı Yangın Eğitimleri sertifikalarına sahip 25 yıl fiili olarak faal yangın ekipleri içinde yangın operasyonlarında fiilen çalışmış yangın eğitim uzmanları
<